Automatizace

Čas jsou peníze - toto heslo platí odedávna a v dnešní době je jeho význam ještě zvýrazněn.Pojem Automatizace označuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, počítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů

Naše společnost vám proto nabízí možnost automatizovat váš proces výroby - implementaci řídícího systém většinou v podobě různých konfigurací Siemens SIMATIC S7. Zcela jistě si ale poradíme i se starší S5.

Zkrácení průběžné doby výroby. Čas dnes představuje rozhodující faktor úspěchu. Přijít co nejrychleji na trh s výrobkem a dokázat rychle zaplnit trh dostatečným počtem výrobků je významnější, než kdy jindy.

Možnost rychle reagovat na požadavky zákazníka. Zkrácení průběžné doby výroby a a schopnost co nejrychleji vyřídit přijatou objednávku je současný diktát trhu. S tím souvisí i schopnost rychle reagovat na požadované změny od zákazníků a schopnost nabídnout široký sortiment variant výrobků. Dříve se pohotovosti dodávek dosahovalo výrobou na sklad, což dnes není rentabilní a mnohdy ani možné. Slogan-Adresný výrobek pro adresného zákazníka - se dá dosáhnout právě prostřednictvím automatizace.

Podstatné zvýšení kvality. Kvalita dnes znamená mnoho - téměř vše. Zákazníci jsou ochotni dnes platit raději vyšší cenu za kvalitní výrobek, než nižší cenu za nekvalitní výrobek. Automatizace umožňuje zavedení rozsáhlé operační a mezioperační kontroly bez nárůstu kontrolních pracovníků. Odstranění lidských zásahů do výrobního procesu zvyšuje jeho kvalitu i spolehlivost a zvyšuje jeho přesnost. Automatizace podporných činností umožňuje zavést jakost podle norem řady ISO 9000 bez zvýšení administrativní náročnosti.

Udržení vysoké produkce. Tím, jak se zkracuje doba životnosti výrobku je nutno se snažit vyrobit co nejvíce výrobků za tuto zkrácenou dobu, jinak se zavedení výroby stává neefektivním.

Snížení výrobních nákladů
Snížení výrobních nákladů se dosahuje při automatizaci:

  • lepší organizací výrobního procesu

  • úsporami materiálu

  • úsporami skladovacích a výrobních ploch

  • snížením nákladů na nekvalitní výrobu

  • úsporami energií všeho druhu v důsledku jejich přesného měření a jejich optimální regulace

Zvýšení stability výrobního procesu. Stabilita výrobního procesu je nutná pro schopnost dodržet sjednané termíny a náklady. Je také jednou z podmínek pro optimalizaci výrobního procesu. Automatizace ji dociluje rychlou identifikací všech důležitých stavů, sledováním významných trendů, automatickou identifikací výrobků, pracovníků a dalších činitelů výrobního procesu.

Optimalizace výrobního procesu. Automatizace umožňuje rychlé a přesné změření, vyhodnocení zjištěných hodnot a provedení potřebného zásahu v reálném čase. Přitom je možno dosáhnout optimálních nákladů, optimálního časového průběhu, optimálního čerpání surovin a jiných disponibilních zdrojů.

Zajištění rychlých a přesných informací o stavu a průběhu celého výrobním procesu
S tím, jak roste složitost současných výrobních technologií, rostou i požadavky na jejich řízení, které si nelze představit bez potřebného informačního zabezpečení. Přesné, rychlé a relevantní informace jsou dnes pro řízení nezbytné. Automatizace umožňuje tyto informace získat a distribuovat je na potřebná řídicí místa v podniku a to nejen v alfanumerické podobě, ale i ve zvukové a obrazové formě (vizualizace procesů multimediálními počítačovými prostředky)