info@aticz.com
Naše společnost aktivně působí jako systémový integrátor robotů určených do širokého spektra průmyslových aplikací. Automatizace v podobě nasazení robotů přináší zákazníkům zvýšení efektivity, kvality a spolehlivosti pracovních procesů.

Automatizace

Čas jsou peníze - toto heslo platí odedávna a v dnešní době je jeho význam ještě zvýrazněn.Pojem Automatizace označuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, počítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů

Naše společnost vám proto nabízí možnost automatizovat váš proces výroby - implementaci řídícího systém většinou v podobě různých konfigurací Siemens SIMATIC S7. Zcela jistě si ale poradíme si i se starší S5.

Zkrácení průběžné doby výroby. Čas dnes představuje rozhodující faktor úspěchu. Přijít co nejrychleji na trh s výrobkem a dokázat rychle zaplnit trh dostatečným počtem výrobků je významnější, než kdy jindy.

Možnost rychle reagovat na požadavky zákazníka. Zkrácení průběžné doby výroby a a schopnost co nejrychleji vyřídit přijatou objednávku je současný diktát trhu. S tím souvisí i schopnost rychle reagovat na požadované změny od zákazníků a schopnost nabídnout široký sortiment variant výrobků. Dříve se pohotovosti dodávek dosahovalo výrobou na sklad, což dnes není rentabilní a mnohdy ani možné. Slogan-Adresný výrobek pro adresného zákazníka - se dá dosáhnout právě prostřednictvím automatizace.

Podstatné zvýšení kvality. Kvalita dnes znamená mnoho - téměř vše. Zákazníci jsou ochotni dnes platit raději vyšší cenu za kvalitní výrobek, než nižší cenu za nekvalitní výrobek. Automatizace umožňuje zavedení rozsáhlé operační a mezioperační kontroly bez nárůstu kontrolních pracovníků. Odstranění lidských zásahů do výrobního procesu zvyšuje jeho kvalitu i spolehlivost a zvyšuje jeho přesnost. Automatizace podporných činností umožňuje zavést jakost podle norem řady ISO 9000 bez zvýšení administrativní náročnosti.

Udržení vysoké produkce. Tím, jak se zkracuje doba životnosti výrobku je nutno se snažit vyrobit co nejvíce výrobků za tuto zkrácenou dobu, jinak se zavedení výroby stává neefektivním.

Snížení výrobních nákladů
Snížení výrobních nákladů se dosahuje při automatizaci:

 • lepší organizací výrobního procesu

 • úsporami materiálu

 • úsporami skladovacích a výrobních ploch

 • snížením nákladů na nekvalitní výrobu

 • úsporami energií všeho druhu v důsledku jejich přesného měření a jejich optimální regulace

Zvýšení stability výrobního procesu. Stabilita výrobního procesu je nutná pro schopnost dodržet sjednané termíny a náklady. Je také jednou z podmínek pro optimalizaci výrobního procesu. Automatizace ji dociluje rychlou identifikací všech důležitých stavů, sledováním významných trendů, automatickou identifikací výrobků, pracovníků a dalších činitelů výrobního procesu.

Optimalizace výrobního procesu. Automatizace umožňuje rychlé a přesné změření, vyhodnocení zjištěných hodnot a provedení potřebného zásahu v reálném čase. Přitom je možno dosáhnout optimálních nákladů, optimálního časového průběhu, optimálního čerpání surovin a jiných disponibilních zdrojů.

Zajištění rychlých a přesných informací o stavu a průběhu celého výrobním procesu
S tím, jak roste složitost současných výrobních technologií, rostou i požadavky na jejich řízení, které si nelze představit bez potřebného informačního zabezpečení. Přesné, rychlé a relevantní informace jsou dnes pro řízení nezbytné. Automatizace umožňuje tyto informace získat a distribuovat je na potřebná řídicí místa v podniku a to nejen v alfanumerické podobě, ale i ve zvukové a obrazové formě (vizualizace procesů multimediálními počítačovými prostředky)

Robotizace


Společnost ATI - system zajistí dodání průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a s tím spojených služeb. Svařování, manipulace, paletizace, plastikářství, obsluha lisů tlakového lití, ošetřování formy, automatizace kovacích lisů, apretace (odhrotování, odjehlení), lakování - to jsou typické aplikace, kde robotika zdomácněla již před 20 lety.V poslední dekádě proniká i do oblastí, jako je solární technika, dřevařství a další.
Hlavním cílem zavedení robotizace je pomáhat výrobcům ve zvýšení produktivity, kvality výrobků a bezpečnosti pracovníků.

Naše firma se specializuje na roboty firmy FANUC, ABB a KUKA, jež nabízí široké spektrum od malých modelů SCARA, patřících mezi nejrychlejší a nespolehlivější ve své třídě

Co vám můžeme nabídnout

 • zanalyzujeme možnost nasazení průmyslových robotů pro váš provoz

 • podle zadání navrhneme robotizované pracoviště včetně výběru optimálních modelů

 • zajistíme dodání i montáž robotizovaného pracoviště nebo celé výrobní linky

 • dle technologického zadání roboty naprogramujeme

 • robotizované/á pracoviště napojíme na automatizovanou výrobní technologii

 • připravíme kompletní automatizaci vašeho výrobního procesu nebo její části

 • provedeme optimalizaci i zrychlení výrobního cyklu

 • zajistíme údržbu i servis

 • zaškolíme vaše pracovníky

Zajistíme vám také rychlý a kvalitní servis. Servisní zázemí tvoří skupina elektrotechniků znalých v oboru řízení technologií, řízení robotů, regulace pohonů, elektronice a silnoproudé elektrotechnice.

Engeneering

Automatizace a robotizace jde ruku v ruce s konstrukční činností, kterou ale provádíme i samostatně. 

Samozřejmostí je také

 • vývoj a návrh jednoúčelových strojů a zařízení

 • vývoj a návrh výrobních linek a dopravníků

 • přípravu pro automatizovaný a robotizovaný provoz

 • montáž navržených zařízení a konstrukcí

 • cílení projektu k bezúdržbovosti a vysoké kvalitě

 • odborné provedení vzduchového i elektro vedení

 • servis

Domovní systémy

Domovní systémy, inteligentní domy, domovní automatizace, nebo také v angličtině používané označení "domotic". Pod těmito pojmy se ukrývá obsáhlý soubor technologií, která vám poskytnou nejen fyzickou a duševní námahu, ale lépe naloží i s energiemi, což v konečném důsledku vede k úspoře vašich peněz.

Tito pomocníci zvýší i bezpečnost vašeho domova a vašich blízkých, s jejich pomocí dostanete pod kontrolu co vás napadne. Může to být ovládání zabezpečovacího systému, osvětlení, domácích kamer, vytápění, vašeho audio a video systému a distribuci jeho signálu pro celou domácnost a to nejen přímo, ale i dálkově, třeba z vyšeho mobilu nebo notebooku kdekoliv na světě.


Servis výpočetní techniky

 • Vyhledání a výměna vadných komponent

 • Vyčištění PC od mechanického a softwarového znečištění

 • Odstranění virů, spyware a ostatních malware (prostě havěti) 

 • Instalace a pře-instalace Windows, instalace chybějících ovladačů a základního software (na přehrávání filmů, vypalování atd.) 

 • Návrhy na upgrade (zrychlení) PC, test stability systému. Návrh a zprovoznění domácích, firemních, bezdrátových i drátových sítí

 • Zálohování dat, nastavení síťových i lokálních úložišť, záchrana dat. Doporučení a vyhledání nejvhodnějšího zboží dle Vašich požadavků

 • Zpráva a servis serverů, domén

Návrh a realizace bezpečnostních systémů

Návrh zajištění obytných a venkovních prostor
Instalace, oprava nebo pře-nastavení stávajícího alarmu, možnost připojení na PCO nebo pouze hlášení poplachů majiteli
Instalace a oprava kamerových systémů (analogových i digitálních), podpora živého sledování, stálého nahrávání nebo záznam při pohybu v obraze

Kontaktujte nás


Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakty


ATI - System s.r.o.
Českobratrské náměstí 285/5
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27183190

+420 608 434 380

info@aticz.com

Jednatel společnosti
Lubor Chudárek

telefon: +420 608 434 380

email: aticz@aticz.com

Ředitelka společnosti Martina Pavlíková

telefon: +420 774 446 344

email: martina.pavlikova@aticz.com

Asistentka jednatele
Jana Jindrová

telefon: +420 777 249 605

email: jana.jindrova@aticz.com

Správce ICT
Petr Horna

telefon: +420 774 430 901

email: it.servis@aticz.com